Učenički dom u Lovranu spojen na integriranu optičku infrastrukturu

Učenički dom u Lovranu spojen na integriranu optičku infrastrukturu

Učenički dom u Lovranu spojen je na integriranu optičku infrastrukturu Opatijske rivijere i tako postao dio mreže objekata koji koriste suvremena optička vlakna za međusobno povezivanje i korištenja naprednih usluga.

Putem optičkih vlakana, učenički dom će koristiti usluge Kabelske televizije Liburnija i CARNet-ov izlaz na internet, čime će CARNet spojiti dom u mrežu škola na području Liburnije. Dolaskom kabela u ovaj dio Lovrana, omogućiti će se svim potencijalnim korisnicima korištenje usluga CATV Liburnija na ovom području.