3t.cable SupportSystem

Model nadzora, održavanja i servisiranja telekomunikacijskih mreža i sustava tehničke zaštiteOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Za potrebe partnera i klijenata 3t.cable d.o.o. je razvio SUPPORTSystem – jedinstveni model nadzora, održavanja i servisiranja telekomunikacijskih mreža i sustava tehničke zaštite.
Model se temelji na najefikasnijim rješenjima primijenjenim u svjetskoj praksi i vlastitim iskustvima i spoznajama o specifičnim potrebama domaćeg tržišta.
Glavni cilj njegove primjene je uz minimalne troškove za korisnika osigurati ispravnost i funkcionalnost komunikacijskih mreža i sustava tehničke zaštite. Kako bi se to postiglo nužno je osigurati pouzdanost, brzo otkloniti kvarove te osposobiti korisnike za pravilno i efikasno korištenje sustava.

 

3t.cable osigurava resurse i preuzima odgovornost

fotografija 1Obveze 3t.cable u primjeni modela nadzora i održavanja komunikacijskih sustava odnose se na osiguravanje svih komponenata modela suštinskih za njegovu primjenu.

Rokovi u kojem će se intervenirati i otkloniti kvar su od iznimne važnosti za sigurnost štićenog objekta i 3t.cable standardnim ugovorom jamči početak otklanjanja kvara u slučaju hitne intervencije u roku od 24 sata za što su osigurani svi preduvjeti:

 • Osoblje koje obavlja sve poslove koji proizlaze iz ugovornih obveza, brine o komunikaciji s
  korisnicima i serviserima, provodi i unaprenuje dogovorene procedure, ažurira sve potrebne podatke u funkciji izvještavanja i izrade prijedloga mjera unaprenivanja funkcionalnosti sustava te izrađuje i arhivira potrebnu dokumentaciju.
  Riječ je o voditelju projekta od strane 3t.cable i voditelju održavanja. 3t.cable osigurava uvjete za njihov rad i obvezuje se kako će u svakom trenutku oni i njihove zamjene biti dostupni korisnicima i serviserima.
 • Tehnička podrška i cijeli tim specijaliziranih stručnjaka na raspolaganju su za rješavanje svih tehničkih problema na objektima korisnika koje serviseri ne mogu sami riješiti.
 • Rezervna oprema dostupna je sudionicima modela u unaprijed dogovorenim količinama i biti će isporučena u dogovorenom roku u sve dijelove Hrvatske.
 • Zamjenska oprema, središnji i/ili periferni urenaji, osigurava se za objekte u kojima je potrebno revitalizirati sustav zaštite izveden opremom različitih proizvonača.
 • U središnjem servisu 3t.cable u Rijeci osigurano je utvrnivanje kvara opreme, analiza isplativosti popravka te, ako je riječ o opremi koja je pod jamstvom i nabavljenoj u 3t.cable-u, nabava zamjenske opreme.
 • Edukacija servisera za rad sa sustavima redovito se provodi u 3t.cable-u, a ako je zbog specifičnih zahtjeva korisnika ili specifičnosti sustava potrebno, provodi se dodatna obuka. Tako je osigurana unificirana usluga i kada je riječ o više menusobno dislociranih objekata, nedostaci se brže otklanjaju, a usluga je značajno jeftinija.

 

Sustavi koji su obuhvaćeni 3t.cable SUPPORTSystem nadzorom i održavanjem

Sagledavajući sve aspekte izgrađenih komunikacijskih sustava i sustava tehničke zaštite načinili smo osnovne podjele po sustavima kako slijedi:

 1. Lokalne računalne mreže (LAN)
 2. Gradske podatkovne mreže (MAN)
 3. Svjetlovodni (optički) sustavi
 4. TK mreže (telefonija)
 5. Sustav video nadzora
 6. Sustav kontrole pristupa i radnog vremena
 7. Sustav Pametnih kuća
 8. Sustav interaktivne TV
 9. Sustav mrežnih servisa – WEBCam, info paneli, javni internet
 10. Sustav ozvučenja

 

Što je 3t.cable SUPPORTSystem?

online-bachelor-computer-networks-systems-admin3t.cable SUPPORTSystem je Ugovor koji potpisuje Korisnik sa tvrtkom 3t.cable za preventivno i redovito održavanje ugovorenih sustava i suradnju na razvoju komunikacijskih mreža i sustava tehničke zaštite Korisnika.

Potpisivanjem Ugovora 3t.cable preuzima obvezu da u suradnji s Korisnikom i u njegovom interesu, prema standardima struke, čuvajući i štiteći povjerenu imovinu, usmjeri izgradnju informacijskog sustava u za korisnika najpovoljnijem smjeru.

 

Što korisnik dobiva koristeći 3t.cable SUPPORTSystem?

 • 24, 16 ili 4 satni odaziv na poziv
 • redoviti polugodišnji/kvartalni/mjesečni tehnički pregled (preventivno održavanje)
 • konzultacije, pomoć, savjete i intervencije u korištenju opreme
 • sugestije i prijedloge za poboljšanja sustava
 • telefonski servis (konzultacije)
 • hitne intervencije – odaziv u najkraćem mogućem roku, izvan radnog vremena, te vikendom i praznikom
 • promptna isporuka osnovnih komponenata i potrošnog materijala
 • posebni popusti pri nabavi opreme
 • brzu, stručnu, efikasnu i profesionalnu uslugu

Cijena 3t.cable SUPPORTSystem je Ugovorena naknada za usluge 3t.cable SUPPORTSystem kao i druge troškove nastale održavanjem opreme, a formira se u dogovoru s Korisnikom na osnovu količine i strukture instalirane opreme, izabranom modelu 3t.cable SUPPORTSystem i podložna je promjeni u slučaju proširenja ili instaliranja novih proizvoda.
Korisnik vrši plaćanje u mjesečnim, kvartalnim ili godišnjim ratama na osnovu ispostavljenog računa 3t.cable.