Dolaskom nove generacije usluga i aplikacija (www, multimedija, video-conferencing, telemedicina, interaktivni sustavi i dr.) stvorila se potreba za novim prijenosnim infrastrukturama.

Svjetlovodna nit je prepoznata kao jedino sredstvo prijenosa koje može ponuditi najvišu kvalitetu, najnižu cijenu održavanja i skalarnu širinu kako bi omogućila neizmjernu količinu usluga dostupnih sada i onih u budućnosti.

Pasiva