Novosti


Optička vlakna pronašla su veliku primjenjivost u različitim industrijama, ali nigdje tako veliku kao u telekomunikacijama. Iako je od početka po mnogima smatrana skupom tehnologijom, u potrazi za praktičnom primjenom danas su potpuno izmijenila infrastrukturu telekomunikacijskih mreža. To je postignuto zbog dvije vrlo jednostavne prednosti nad bakrenim instalacijama:

 • sposobnost za prijenos podataka većim brzinama i na velikim udaljenostima
 • sposobnost prijenosa s manje grešaka i gubitaka (osjetljivost prema elektromagnetskim metnjama, smetnje sa signalom emisija, razlike potencijala i greške uzemljenja)

Iako su optička vlakna na samom dnu telekomunikacijskog lanca dodanih usluga, ona su najbitnija tehnologija koja danas pokreće industriju.

Termin ˝otvoreni pristup˝ u telekomunikacijskim mrežama označava horizontalnu mrežnu arhitekturu ili poslovni model koji razdvaja pasivnu od aktivne infrastrukture. Također se postavlja razlika između upravljanja mrežom i pružanja usluga krajnjim korisnicima.

Standardna mrežna arhitektura u današnjim telekomunikacijskim mrežama temeljena je na vertikalnoj mrežnoj arhitekturi, što znači da telekom operatori najčešće posjeduju pasivnu infrastrukturu, aktivnu pristupnu i transportnu opremu te pružaju vlastiti portfolio usluga.

Nova horizontalna mrežna arhitektura vodi do restrukturiranja tradicionalnog telekomunikacijskog poslovnog modela s tri komercionalno nezavisna poslovna subjekta:

 • Infrastrukturni operator, koji omogućava pristup pasivnoj infrastrukturi
 • Mrežni operator, koji osigurava aktivnu opremu, upravlja mrežom i prenosi usluge do krajnjeg korisnika
 • Pružatelj usluga, koji tržištu nudi svoje usluge: telefoniju, pristup Internetu, TV usluga itd.

Dijeleći poslovni model horizontalno otvara se mogućnost pružateljima usluga da ponude svoje usluge krajnjim korisnicima, čime se stvara konkurencija te nova svjetlovodna pristupna mreža postaje atraktivnija krajnjim korisnicima.

Otvoreni pristup temelji se na zajedničkom korištenju pasivne ali i aktivne opreme. Za mrežnog operatora to znači, u usporedbi s klasičnim vertikalnim poslovnim modelom, da je iskorištenost mreže značajno povećana, a financiranje olakšano i sigurnije.

Prednosti otvorenog pristupa:

 • Za vlasnike infrastrukture:
  Vlasnici svjetlovodne mreže predaju upravljanje mrežom operatoru, te time nestaje rizik od postavljanja aktivne mreže. Kako se predviđa da u budućnosti neće postojati druga kompanija koja bi ulagala u paralelnu infrastrukturu do određene lokacije, ulazak na tržište kao vlasnik svjetlovodne mreže izgleda kao vrlo sigurna investicija.
 • Za pružatelje otvorenog pristupa/mrežnog operatora:
  Investiranje u pasivnu mrežnu infrastrukturu ostavlja se lokalnoj zajednici ili drugim zainteresiranim stranama. Iznajmljujući pristup mreži trećim stranama (ISP-u (engl. Internet service Provider) ili većim mrežnim operatorima), mreža je atraktivnija krajnjim korisnicima.
 • Za pružatelje usluga:
  Mogu se udaljiti od konkurencije nudeći usluge koje su prije bile nemoguće zbog nedostatka propusnosti. Isto se odnosi na adresiranje cijelih segmenata tržišta (poslovni korisnici).
 • Za krajnje korisnike:
  Imaju brzi pristup Internetu koji mu pruža širok raspon usluga i izbor između različitih pružatelja usluga, uz simetrično korištenje širokopojasne usluge.

Dijeljenjem infrastrukture između svih zainteresiranih subjekata, uz jasno definirane uvjete korištenja i obveze, otvara se mogućnost da svi operatori krenu pružati usluge na određenom području s jednakih startnih pozicija, a na korisniku ostaje izbor da odabere operatora koji pruža najpovoljniji omjer cijene i kvalitete određene usluge.