Objava namjere gradnje svjetlovodne distribucijske mreže OŠM Liburnija_1

Objava namjere gradnje svjetlovodne distribucijske mreže OŠM Liburnija_1
 1. Naziv, adresa i OIB investitora: 3t.cable d.o.o. Opatija; Veprinac-Tumpići 16, 51414 Ičići, OIB: 52945704293
 2. Područje/teritorij obuhvata planirane svjetlovodne distribucijske mreže u km²: 0,219 km²
 3. Broj postojećih i planiranih stanova, poslovnih prostora, javnih i drugih subjekata na području/teritoriju obuhvata u skladu s dokumentima prostornog plana: ukupno – 93, faza 1 – 50
 4. Adresa i vrsta distribucijskog čvora: faza 1 – Matuljska cesta 2a, pasivna oprema
 5. Planirana veličina prostora distribucijskog čvora: 0,504 m3
 6. Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno – 115 , faza 1 – 60
 7. Planirani datum početka postavljanja: faza 1 – 23. 02. 2015. godine
 8. Planirani datum završetka postavljanja: faza 1 – 06. 03. 2015. godine
 9. Smještaj opreme u distribucijskom čvoru po cm3 bruto potrebnog prostora: 1,00 kn/mj (bez PDV-a)
 10. Aktivacija pristupa svjetlovodnoj niti uključivo s kućnom instalacijom postavljenom u skladu s čl.7. st.2. Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama: 450,00 kn (bez PDV-a) jednokratno po svjetlovodnoj niti
 11. Pristup i korištenje svjetlovodne niti: 81,74 kn/mj (bez PDV-a)
 12. Pristup i korištenje svjetlovodnih niti moguć je bez zakupa blokova pristupa, te bez obveznog trajanja ugovora ali uz otkazni rok od 3 mjeseca.

Grafički pikaz OŠM Liburnija_1