1. UVOD

Razvojem svjetlovodnih komunikacija sa neprestalnim povećanjem zatjeva za brzinom i količinom prijenosnih informacija, pojavile su se nove i zahtjevnije korisničke usluge. Jedinstvena mrežna infrastruktura objediniti će usluge koje pružaju integrirane digitalne mreže.

Integrirana digitalna mreža bazirana je na suvremenoj tehnologiji optičkih vlakana. Ovakva moderna optička mreža omogućava vrhunsku kvalitetu prijenosa i brzina te biranje između različitih ponuđenih paketa usluga od strane svakog korisnika. S time se značajno povećala kvaliteta signala i pouzdanost mreže. Značajna prednost takvog optičkog kabela je da kod njega neznatno gušenja signala, što uvelike smanjuje potrebu za pojačalima. Tako izgrađena optička mreža pruža mogućnost usluge poput širokopojasnog pristupa Internetu putem kabelskog modema, povezivanje više lokacija u jednu mrežu (poprečne veze), mogućnost najma video sigurnosnog sutava, usluge kabelske televizije ili mogućnosti izvedbi priključnih mjesta za wirelless Hot-spot-ove ili Info-kioske.

Optičke mreže mogu se lako proširivati i nadograđivati te djelomično korigirati u koncepciji i topologiji građenja. Optička mreža omogućuje prijelaz na linkove po jednoj niti, interpoliranje POPova, djelomični prelazak na PON i integraciju linkova na dionicama kabelima s velikom zauzetosti niti s transmisijskim uređajima većih kapaciteta odnosno brzina. Bakrena mreža daleko je od ovakve skalabilnosti, ali isto tako u određenim slučajevima racionalno je kombinirati novu optičku mrežu sa postojećom bakrenom mrežom kod „zadnje milje“ pristupa korisnika.

Održavanje optičke mreže u usporedbi sa bakrenom mrežom je znatno jeftinije i jednostavnije. Gubici signala na optičkim kabelima su daleko manji od onih u bakrenim, što omogućuje velike udaljenosti među telekomunikacijskim čvorovima. Optička mreža je pouzdanija, manje podložna utjecaju atmosferskih prilika i neosjetljiva na strana elektomagnetska polja koja u bakrenoj mreži stvaraju smetnje. Iz tih razloga u većini slučajeva održavanje se svodi na popravak kvarova uzrokovanih mehaničkim oštećenjima.

 

2. MAN – METROPOLITAN AREA NETWORK

Gradska područna mreža (MAN – Metropolitan Area Network) je povezivanje korisnika u jedinstvenu mrežu unutar jednog gradskog područja, čija struktura je veća od lokalne mreže poduzeća (LAN), a manja od mreže širokoga područja (WAN). To je gradska komunikacijska mreža koja povezuje dvije ili više LAN ili CAN mreže, a pokriva područje grada ili naselja.

Lokalna mreža (LAN – Local Area Network) je mreža u kojoj je računalna oprema povezana na nekom manjem području kao što je soba, zgrada, brod itd. Iz administrativnih razloga veće lokalne mreže su podijeljene u manje logične cjeline – radne skupine (workgroups) – u kojima skupina računala dijeli određene resurse unutar lokalne mreže.

Sveučilišna mreža (CAN – Campus Area Network) povezuje dvije ili više lokalnih mreža, a ograničena je na područja poput sveučilišnog kampusa (najčešće u Americi), industrijskog kompleksa ili vojne baze.

Mreža širokoga područja (WAN – Wide Area Networks) povezuje šire geografsko područje poput različitih dijelova neke zemlje ili kontinenta. Razmjenjivanje podataka u ovim mrežama se najčešće vrši preko telefonskih kablova. Internet je najpoznatija WAN mreža.

tris

Svjetlovodna mreža u gradskom području može povezivati niz zgrada: gradsku vijećnicu, vrtiće, škole i fakultete, kulturne i sportske centre, policiju, vatrogasce, bolnice, porezne urede, meteorološku službu i dr.

quatro

Osim što omogućuje povezivanje subjekata unutar jednoga grada, te može povezivati nekoliko lokalnih mreža, također može biti učinkovito povezana na širokopojasnu mrežu. Primjeri gradskih mreža različitih veličina mogu se pronaći u gradovima kao što su London u Engleskoj, Lodz u Poljskoj i Geneva u Švicarskoj.

Osnovne značajke korištenja Liburnijske integrirane mreže

 • Pouzdanost
 • Funkcionalnost-korištenje bilo kojeg modulacijskog postupka, protokola, brzine prijenosa ili valne duljine
 • Nadogradnja sustava bez promjena u mreži
 • Prilagodljivost-mreža omogućava raznovrsne topologije te je stoga primjenjljiva mnogim aplikacijama
 • Jednostavnost korištenja
 • Potpuno integrirana rješenja koja daju otvorene kabelske sustave bez obzira na aplikaciju, brzinu ili okruženje.

 

Povezanje ljudi tehnologijom jednostavnom za upotrebu u svrhu komunikacije s drugim osobama na jednostavan, prilagodljiv i nevidljiv način korištenjem prijateljskih sučelja radi efikasnijeg pružanja usluga i osnaživanja uloge korisnika.

 

Koristi od korištenja integrirane digitalne mreže

Za razliku od posjedovanja vlastite MAN mreže, kada se odlučite za priključak na integriranu MAN mrežu Liburnije, 3t.cable vodi brigu o sljedećem:

 • O izgradnji sustava po potrebi korisnika (izgradnji komunikacijskih čvorišta i kabelskih trasa integrirane optičke mreže)
 • O tehničkoj ispravnosti i o održavanju sustava
 • O stručnom osoblju i dežurnim službama
 • O pomoći oko dizajniranja, implementacije i optimizacije mreže
 • O razumijevanju složenosti povezivanja velikog broja korisnika, pretplatnika, radnih stanica ili mreža
 • O implementiranju u radnu okolinu postojećeg i novog sustava uključujući sustave besprekidnog napajanja, telefoniju, video nadzor, strukturno kabliranje s integracijom telefonije, povezivanje objekata te dizajn i realizacija centra za obradu podataka
 • O postojećoj DTK u vlasništvu grada
 • O tehničkoj dokumentaciji postojeće komunikacijske mreže kao i brigo oko planiranja, izvođenja i dokumentiranju novo izgrađenih kabelskih sustava.

 

Cilj

Stvaranje moderne gradske uprave korištenjem informacijsko komunikacijske tehnologije (ICT) i Interneta za otvaranje gradske uprave prema građanima.

 • Integracija Geoinformacijskih podataka i alfanumerike
 • Poboljšanje dvosmjerne komunikacije Građani – Uprava;
 • Poboljšanje kvalitete usluga gradske uprava i komunalniha društava
 • Podizanje informatičke kulture ulaganjem u naobrazbu i infrastrukturu
 • Mreža gradova – razmjene iskustava, rješenja i zajednički projekti
 • Uprava bez zidova – povećanja efikasnosti rada
 • Transparentni rad uprave
 • Novi kanali komunikacije s građanima
 • Participacija građana u odlučivanju i upravljanju Gradom
 • On-Line informacije i usluge

 

3. USLUGE PUTEM LIBURNIJSKE INTEGRIRANE MREŽE I KORISNICI SUSTAVA

Video sustavi

 • vatrodojavapet
 • sigurnost ljudi, objekata i prometa
 • obavješćivanje
 • video konferencije
 • virtualni muzej

Kabelska Televizija

 • E-TVsix
 • Radio
 • Internet/mail
 • Voice
 • Info kanal

Računalna mreža

 • LAN/MAN mrežaseven
 • IP telefonija
 • GIS
 • video konferencija
 • internet portal

Poprečne veze

 • gradske službe i objektiotto
 • hoteli
 • operateri
 • trgovine
 • banke
 • ostali

Centar upravljanja

 • komunikacijsko čvorištenove
 • studio
 • upravljanje i nadgledanje
 • arhiviranje
 • dežurno osoblje

Komunikacijska čvorišta-priključna mjesta

 • INFO kioscidieci
 • bežični širokopojasni internet (HOT-SPOT)
 • ostalo

 

KORISNICI SUSTAVA

 • komunalna društva
 • specijalizirane organizacije (MUP, služba obavješćivanja, vatrogasci, hitna pomoć)
 • trgovačke kuće
 • škole, vrtići, knjižnice, sportska društva ,…
 • turističke zajednice
 • gradske strukture
 • građani

Strukturna shema MAN-integrirani sustav za šire područje

ilevn

tvelv

Integrirani sustav za šire područje Opatije sastoji se od osam sustava:

1.POPREČNE MREŽE (hoteli, operateri, trgovine, banke)

2.GRADSKA UPRAVA

 • LAN MREŽE (povezivanje lokalnih računalnih mreža prema objektima gradske uprave)
 • IP TELEFONIJA (telefoniranje putem vlastite mreže)
 • GIS (katastar, gruntovnica, komunalna mreža, gradska karta, urbanizam)
 • VIDEOKONFERENCIJE (edukacije, prezentacije, seminari, sastanci, krizni centar)
 • INTERNET PORTALI (usluge i informacije za građane, e-plaćanje)

3.KABELSKA TELEVIZIJA – MEDIACENTAR BOX

 • E-TV (video on demand, internet, televizija, DVR)
 • RADIO (internet, satelitske radio postaje)
 • INTERNET/MAIL (velike brzine i ADSL flat rate)
 • VOICE (telefonske usluge)

4.VIDEO SUSTAVI

 • VATRODOJAVA ( inteligentni nadzorni punktovi)
 • SIGURNOST (ljudi, objekti, promet)
 • OBAVJEŠTAVANJE (info punktovi, interaktivni videopaneli, reklamni panoi)
 • VIDEOKONFERENCIJE (školovanje, prezentacije, seminari, kongresni turizam)
 • VIRTUALNI MUZEJ (Grad Opatija)

5.TEHNOLOGIJA (izgradnja mreže, redovno održavanje, obučeno osoblje, dežurna služba)

6.ČVORIŠTE (komunikacija čvorišta, upravljanje i nadgledanje, studio, dežurna služba)

7.SIGURNOSNI SUSTAVI

 • SLUŽBA OBAVJEŠĆIVANJA 112
 • POLICIJA 92
 • VATROGASCI 93
 • HITNA POMOĆ 94
 • KRIZNI CENTAR GRAD

8.VANJSKI SUSTAVI (govorni i drugi automati, točno vrijeme, davatelj internet usluga, davatelj CATV usluga, ostali).

 

4. ZAKLJUČAK

trinaajst

Način kreiranja integrirane svjetlovodne širokopojasne tehnologije od iznimne je važnosti za sustav. Stapanje postojećih mreža sa novim sustavima integriranih tehnologija otvara vrata novim mogućnostima i povećava raspon ponude dodatnih usluga. Ekonomske prednosti prijenosa podataka putem single vlakna su neupitne i vrlo jasne, a ogledaju se u većoj pouzdanosti sustava te njegovoj sposobnosti da odgovara svim budućim zadaćama i zahtjevima. Pametno planirani razvoj sustava osigurava brzi i visoki povrat investicije, cjelokupnu stabilnost sustava i neprocjenjivu sigurnost. Ekonomske prednosti prijenosa svih usluga putem jedne svjetlovodne niti su zadivljujuće i to ne samo zbog same pouzdanosti sustava već i zbog svih zahtjeva i zadaća koji će se pojaviti u budućnosti.

3t.cable d.o.o. nudi kompletna rješenja po sistemu „ključ u ruke“ kreirana prema Vašim potrebama. Inženjerski pristupamo mrežama, proizvodimo i gradimo sustave, testiramo ih, educiramo svoje osoblje za vođenje sustava te pružamo stalnu tehničku podršku. Pratimo svjetske tehnološke trendove, a kvaliteti i brzini izvođenja posvećujemo veliku pozornost s ciljem postizanja najboljih rezultata i zadovoljstva svojih klijenata.

U ulozi integratora spojiti ćemo Vas sa svijetom mogućnosti, a u izboru između vodećih svjetskih ponuđača smo neograničeni, pružajući time optimalnu kombinaciju opreme, sustava i podrške. Specijalizirano planiranje, dizajn i vješta integracija sustava istovremeno jamči i kontinuiranu podršku tijekom svih budućih razvojnih puteva.

3t.cable je uspješno poduzeće ponosno na svoj dosadašnji rad i doprinos razvoju komunikacijskih tehnologija, te kao čisto Hrvatsko vlasništvo djeluje i njeguje svoju tradiciju inventivnosti i kvalitete. Pravilnim odnosom vrijednosti znanja, iskustva i zdravog poslovnog okruženja te vođeni svojom misijom i vizijom smjestili smo se u sam vrh hrvatske ponude u dizajniranju, instalaciji, pokretanju i održavanju integriranih digitalnih mreža koje su posvećene inteligentnom povezivanju ljudi što potvrđuju i naše brojne reference korisnika usluga.