dvorana-OPDanašnje mreže za prijenos podataka na fizičkom sloju koriste svjetlovodne komunikacijske sustave. Kao prijenosni medij u optičkom sustavu se koristi optičko vlakno koje omogućuje prijenos podataka velikim brzinama, znatno većim nego kod bakrenih vodiča. Osim velike brzine prijenosa, svjetlovodni sustavi su neosjetljivi na elektromagnetske smetnje što osigurava njihovu primjenu u mnogim mrežama.

Mreže u kojima se danas primjenjuju svjetlovodni komunikacijski sustavi jesu:

 • Telekomunikacijske mreže
 • Poslovna informatika (računalne mreže)
 • Procesna informatika (daljinsko upravljanje pojedinim procesima, mjerenja i kontrole)
 • Video nadzor (procesni i sigurnosni)
 • Protupožarni nadzor (dojavni uređaji)
 • Regulacija prometa
 • Video i audio tehnika
 • Mjerenja u građevinarstvu

Zahvaljujući stručnoj osposobljenosti i bogatom iskustvu naših djelatnika, tvrtka 3t.cable d.o.o. je u mogućnosti realizirati cjelovita rješenja u svim navedenim sustavima. Kao moderna tvrtka, 3t.cable d.o.o. je spremna pružiti potencijalnom korisniku kompletnu uslugu u procesu izgradnje svjetlovodnog kabelskog sustava.fotografija 1

Usluge koje pružamo možemo podijeliti na sljedeće cjeline:

 • Projektiranje
 • Tehnička rješenja i savjeti u svjetlovodnim komunikacijama
 • Montaža na terenu
 • Mjerenja i izrada dokumentacije