Najveću snagu 3t-cable-a predstavljaju naši visokostručni, iskusni, dinamični i kreativni djelatnici.Sukladno našoj viziji, ali i rastućim poslovnim obvezama, u posljednjih nekoliko godina zaposlili smo veći broj mladih visokoobrazovanih djelatnika te tako postigli učinkovitu kombinaciju mladosti i iskustva.

Stjecanje novih znanja, cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje ustaljena je praksa u 3t.cable-u. Programi obrazovanja i seminari menadžmenta, računalnih alata i metoda te stranih jezika stalno su otvoreni za sve djelatnike